24. juni 2024
Minimer
Refusion fra DGE

Refusion fra DGE

Pr. 1. januar 2023 råder alle efteruddannelsesgrupperne over 15.000 kr. årligt  pr. gruppe. Midlerne kan anvendes til honorering af undervisere, indkøb af materialer og/eller AV-udstyr.

Grupperne kan søge Efteruddannelsesvejlederne om yderligere 15.000 kr.

 

Der kan maksimalt bruges 5.000 kr. pr. møde (ved halvdags- eller aftenmøder*) – og der kan maksimalt bruges 10.000 kr. ved heldagsmøder**. 

I forhold til materialer og/eller AV-udstyr kan der maksimalt bruges 5.000 kr. pr. år.

  

Det er ikke længere muligt at få refunderet udgifter til forplejning.

Du søger refusion for honorar og andre udgifter ved at gå ind på din DGE-gruppes egen side. 

 

*ved halvdagsmøde forstås et møde på min. 3 timer

** ved heldagsmøde forstås et møde på min. 6 timer (heldagsmøder skal forhåndsgodkendes af Efteruddannelsesvejlederen)

 

 

 
Forside   |   DGE   |   Hjælp
(c) Adhoc - Data, Denmark 2012